หัวข้อเรื่อง

Logo_admin สามารถติดต่อได้ทาง
TEL : 083-0494100 , 044-248246
FAX : 044-243153
Mail : [email protected]
Line ID : @scitrader
เวลาทำการ 9.00-18.00 น. จันทร์-เสาร์

เพิ่มเพื่อน

สารเคมี เกรดทั่วไป

In สารเคมี //

chemicalจำหน่ายสารเคมี (Commercial Grade)
จำหน่ายส่งสารเคมี เกรดทั่วไป, เกรดอุตสาหกรรม (Commercial Grade) เพื่อใช้สำหรับการทดลองในโรงเรียน และการทดลองทั่วไป สามารถตรวจดูรายชื่อสารเคมี กว่า 300 รายการ

chemical_image

CE-603
Acetic Acid 6 M. กรดอะซิติค 6 โมล 450 cc.
60
CE-604Acetic Acid conc. 98% กรดอะซิติคเข้มข้น 98% 450 cc.90
CE-605Agar อะการ์ (วุ้นผง) 50 g.150
CE-606Acetone อะซิโตน 450 cc.90
CE-607Aceto-Carmine อะซิโตคาร์มีน 100 cc.300
CE-608Aceto Orcein อะซิโตออร์ซีน 100 cc.350
CE-609Aluminium Powder อลูมิเนียมผง 50 g.80
CE-610Aluminuim Sulphate อลูมิเนียมซัลเฟต 250 g.180
CE-611Di-Ammonium Phosphate ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 450 g.120
CE-612Ammonia Solution 27% สารละลายแอมโมเนีย 27% 450 cc.75
CE-613Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์ 450 g.60
CE-614Ammonium Dichromate แอมโมเนียมไดโครเมท 100 g.150
CE-615Ammonium Fericitrate แอมโมเนียมเฟอริซิเตรด 100 g.160
CE-616Ammonium Molybdate แอมโมเนียมโมลิบเดท 50 g.250
CE-617Ammonium Sulphate แอมโมเนียมซัลเฟต 450 g.180
CE-618Ammonium Thiocyanate แอมโมเนียมไทโอไซยาเนท 50 g.200
CE-619Ascorbic Acid กรดแอสคอบิค (วิตามินซีผง) 50 g.120
CE-620Ascorbic Acid Tablet กรดแอสคอบิค (วิตามินซี) 20 เม็ด10
CE-621Barium Carbonate แบเรียมคาร์บอเนต 100 g.50
CE-622Barium Chloride แบเรียมคลอไรด์ 450 g.80
CE-623Barium Hydroxide แบเรียมไฮดรอกไซด์ 100 g.120
CE-624Barium Nitrate แบเรียมไนเตรท 450 g.70
CE-625Barium Sulphate แบเรียมซัลเฟต 100 g.80
CE-626Benedict's Solution สารละลายเบเนดิกซ์ 450 cc.120
CE-627Benzoic Acid กรดเบนโซอิค 450 g.160
CE-629Borax บอแร็กซ์ 450 g.150
CE-630Borneol พิมเสน 50 g.100
CE-631Boric Acid กรดบอริค 450 g.150
CE-632Bromothymol Blue โบรโมไทมอลบลู 100 cc.60
CE-633Calcium แคลเซียม เม็ดฟู่90
CE-634Calcium Acetrate แคลเซียมอะซิเตรด 100 g.350
CE-635Calcium Carbonate Chip แคลเซียมคาร์บอเนต เม็ด 450 g.50
CE-636Calcium Carbonate Powder แคลเซียมคาร์บอเนต ผง 250 g.60
CE-637Calcium Carbide แคลเซียมคาร์ไบด์ 250 g.70
CE-638Calcium Chloride แคลเซียมคลอไรด์ 350 g.60
CE-639Calcium Hydroxide แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 250 g.(ปูนขาว)60
CE-640Calcium Hypochlorite แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 100 g.50
CE-641Calcium Oxide แคลเซียมออกไซด์ 250 g.45
CE-642Tri-Calcium Phosphate ไตรแคลเซียมฟอสเฟต 100 g.70
CE-643Calcium Sulphate แคลเซียมซัลเฟต 450 g.70
CE-644Camphor แคมเฟอร์ (การบูร) 250 g.120
CE-645Carbolic Acid กรดคาร์บอลิค (ฟีนอล) 450 cc.250
CE-646Caster Oil น้ำมันระหุ่ง 450 cc.150
CE-647Charcoal Wood ผงถ่านไม้ (ชาร์โคล) 150 g.80
CE-648Citric Acid กรดซิตริค (กรดมะนาว) 450 g.150
CE-649Clark's Fluid คลาคส์ฟลูอิค 450 cc.120
CE-650Cobalt Chloride โคบอลท์คลอไรด์ 50 g.300
CE-651Coconut Oil น้ำมันมะพร้าว 100 cc.30
CE-652Copper (II) Carbonate คอปเปอร์ (II) คาร์บอเนต 100 g.120
CE-653Copper (II) Chloride คอปเปอร์ (II) คลอไรด์ 100 g.150
CE-654Copper (II) Oxide คอปเปอร์ (II) ออกไซด์ 100g.80
CE-655Copper (II) Sulphate คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (จุนสี) 450 g.120
CE-656Distilled Water น้ำกลั่น 800 cc.10
CE-801Distilled Water น้ำกลั่น 20 Lt.400
CE-657Ethyl Alcohol เอททิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) 95% 450 cc.90
CE-658Ethyl Alcohol เอททิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) 70% 450 cc.70
CE-659Ethyl Alcohol เอททิลแอลกอฮอล์ 70% (สีฟ้า)50
CE-660Ethyl Alcohol เอททิลแอลกอฮอล์ 95% 3.8 Lt.550
CE-661Ethyl Alcohol เอททิลแอลกอฮอล์ 95% 16 Lt.1600
CE-792Eucalyptus Oil น้ำมันยูคาร์ลิปตัส 60 cc.50
CE-663Fast Green ฟาสท์ กรีน 100 cc.120
CE-664Fertilizer Superphosphate ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต 100 g.40
CE-665Fertilizer (ปุ๋ย ก)35
CE-666Fertilizer (ปุ๋ย ข)35
CE-667Formalin 40% ฟอร์มาลีน 40% 450 cc.80
CE-668Formalin 40% ฟอร์มาลีน 40% 3.8 Lt.380
CE-669Formic Acid 90% กรดฟอร์มิค 90% 450 cc.130
CE-670Gelatin เจลาติน 100 g.100
CE-671Gential Violet เจนเชียลไวโอเลต 60 cc.40
CE-672Glucose กลูโคส 250 g.65
CE-673Glyceral กลีเซอรีน (กลีเซอรอล) 250 cc.100
CE-674Hexane เฮกเซน 450 cc.120
CE-675Hydrogen Peroxide 35% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 450 cc.80
CE-676Hydrogen Peroxide 50% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 450 cc.90
CE-677Hydrochloric Acid 2 M. กรดไฮโดรคลอริค 2 โมล 450 cc.70
CE-678Hydrochloric Acid 6 M. กรดไฮโดรคลอริค 6 โมล 450 cc.60
CE-679Hydrochloric Acid 12 M. กรดไฮโดรคลอริค 12 โมล 450 cc.60
CE-680Iodine Crystal ไอโอดีนคริสตอล 50 g.250
CE-681Iodine Solution 1%สารละลายไอโอดีน 1% 60 cc.40
CE-682Iodine Solution 1%สารละลายไอโอดีน 1% 450 cc.200
CE-683Iron (Powder) ผงตะไบเหล็ก 100 g.60
CE-684Iron (III) Chloride เฟอร์ริคคลอไรด์ 250 g.150
CE-685Iron (III) Nitrate ไอรอน (III) ไนเตรท (เฟอริคไนเตรท) 50 g.250
CE-686Iron (II) Sulphate ไอรอน (II) ซัลเฟต (เฟอรัสซัลเฟต) 100 g.50
CE-687Iron (II) Sulphide ไอรอน (II) ซัลไฟด์ (เฟอรัสซัลไฟด์) 100 g.320
CE-688Kerosene น้ำมันก๊าด 450 cc.120
CE-689Lactic Acid กรดแลคติก 450 g.440
CE-690Lead (II) Acetate เลด (II) อะซิเตรท 100 g.90
CE-691Lead (II) Nitrate เลด (II) ไนเตรท 100 g.150
CE-692Lead (IV) Oxide เลด (IV) อ๊อกไซด์ 100 g.95
CE-693Lithium Chloride 1 M. ลิเทียมคลอไรด 1 โมล 450 cc.200
CE-694Malonic Acid Powder กรดมาโลนิค (ผง) 25 g.500
CE-695Manganese Dioxide แมงกานีสไดออกไซด์ 450 g.85
CE-696Manganese (II) Sulfate แมงกานีส (II) ซัลเฟต 450 g.100
CE-697Magnesium Chloride แมกนีเซียมคลอไรด์ 450 g.80
CE-698Magnesium Sulfate แมกนีเซียมซัลเฟต 450 g.50
CE-699Menthol เมนทอล 50 g.110
CE-700Mercury Metal เมอร์คิวรี่เมททอล (ปรอท) 25 g.190
CE-701Methyl Red เมททิลเรด 100 cc.50
CE-702Methyl Alcohol เมททิลแอลกอฮอล์ (จุดไฟ) 3.8 Lt.280
CE-703Methyl Alcohol เมททิลแอลกอฮอล์ (จุดไฟ) 450 cc.60
CE-704Methyl Cellulose เมททิลเซลลูโลส 100 cc.450
CE-705Methyl Orange 0.1% เมททิลออร์เรนจ์ 0.1% 100 cc.55
CE-706Methyl Salicylate น้ำมันระกำ 450 cc.300
CE-707Methyl Violet เมททิลไวโอเลต 60 cc.60
CE-708Methylene Blue 0.1% เมททิลีนบลู 0.1% 60 cc.50
CE-709Methylene Blue Powder เมททิลีนบลู (ผง) 10 cc.220
CE-710Naphthalene แนฟธาลีน (ลูกเหม็น) 250 g.70
CE-711Nickel (II) Chloride นิเกิล (II) คลอไรด์ 450 g.450
CE-712Nickel (II) Sulfate นิเกิล (II) ซัลเฟต 450 g.450
CE-713Nitric Acid Conc. 68% กรดไนตริก เข้มข้น 68% 450 cc.90
CE-714Nitric Acid 2 M. กรดไนตริค 2 โมล 450 cc.80
CE-715Nitric Acid 7 M. กรดไนตริค 7 โมล 450 cc.80
CE-716Oleic Acid กรดโอเลอิค 450 cc.100
CE-717Olive Oil โอลีฟออยล์ 100 cc.80
CE-718Oxalic Acid กรดออกซาลิค 450 g.150
CE-719Paraffin Wax พาราฟินแว๊ค 1 kg.160
CE-720Paraffin Oil พาราฟินออยล์ 450 cc.170
CE-721N-Pentanol เอ็น-เพนทานอล 100 cc.200
CE-723Phenolphthalein 0.1% ฟีนอล์ฟทาลีน 0.1% 100 cc.55
CE-724Phenol Red ฟีนอลเรด 100 cc.60
CE-725Phosphoric Acid กรดฟอสฟอริค 450 cc.130
CE-726Potassium Alum สารส้ม (โปแทสเซียมอลัม) 450 g.100
CE-727Potassium Chloride โปแทสเซียมคลอไรด์ 100 g.45
CE-728Potassium Bromide โปแทสเซียมโบรไมด์ 100 g.120
CE-729Potassium Carbonate โปแทสเซียมคาร์บอเนต 450 g.80
CE-730Potassium Chromate โปแทสเซียมโครเมท 100 g.150
CE-731Potassium Dicromate โปแทสเซียมไดโครเมท 100 g.80
CE-732Potassium Ferricyanide โปแทสเซียมเฟอริไซยาไนด์ 100 g.90
CE-733Potassium Ferrocyanide โปแทสเซียมเฟอโรไซยาไนด์ 100 g.80
CE-734Potassium Hydroxide โปแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 350 g.150
CE-735Potassium Iodide โปแทสเซียมไอโอไดด์ 100 g.550
CE-736Potassium Nitrate โปแทสเซียมไนเตรท 450 g.100
CE-737Potassium Permanganate โปแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 100 g. (ด่างทับทิม)60
CE-738Potassium Sulfate โปแทสเซียมซัลเฟต 100 g.65
CE-739Iso-Propanol ไอโซ-โพรพานอล 450 cc.150
CE-740N-Propanol เอ็น-โพนทานอล 100 cc.250
CE-741Propionic Acid กรดโพรพิโอนิค 100 cc.95
CE-742Rice Bran Oil น้ำมันรำ 100 cc.40
CE-743Safranine Solution สารละลายซาฟรานิน 100 cc.70
CE-744Salicylic Acid กรดซาลิไซลิค 100 g.90
CE-745Silica Gel ซิลิกาเจล 1 kg.250
CE-746Silica Powder ซิลิทราย 1 kg.400
CE-747Silver Nitrate ซิลเวอร์ไนเตรท 10 g.700
CE-748Sodium Acetate โซเดียม อะซิเตท 100 g.120
CE-749Sodium Benzoate โซเดียมเบนโซเอท 450 g.90
CE-750Sodium Carbonate โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาแอช) 350 g.50
CE-751Sodium Citrate โซเดียมซิเตรท 100 g.60
CE-752Sodium Chloride โซเดียมคลอไรด์ 450 g.45
CE-753Sodium Cyanide โซเดียมไซยาไนด์ 250 g.180
CE-754Sodium Bicarbonate โซเดียมไบคาร์บอนเนต (ผงฟู) 350 g.50
CE-755Sodium Fluoride โซเดียมฟลูออไรด์ 100 g.250
CE-756Di-Sodium Hydrogen Phosphate ไดโซเดียมฟอสเฟต 450 g.140
CE-757Monosodium Phosphate โมโนโซเดียมฟอสเฟต 450 g.150
CE-758Sodium Hydroxide Pellet โซเดียมไฮดรอกไซด์ (เม็ด) 350 g.110
CE-759Sodium Hydroxide 50% โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% 450 cc.65
CE-760Sodium Hypochlorite โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 10% 450 cc.80
CE-761Sodium Hydrosulphite โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ 450 g.130
CE-762Sodium Metal โซเดียมเมททอล 8 g.180
CE-763Sodium Metabisulphite โซเดียมเมทต้าไบซัลไฟท์ 450 g.150
CE-764Sodium Metaphosphate โซเดียมเมตาฟอสเฟต 100 g.195
CE-765Sodium Nitrate โซเดียมไนเตรท 450 g.90
CE-766Sodium Nitrite โซเดียมไนไตรท์ 450 g.90
CE-802Sodium Polyacrylateโซเดียม โพลิอะคริเลต 100 g.100
CE-767Sodium Potassium Tartrate 100 g.120
CE-768Sodium Phosphate (Tribasic) 100 g50
CE-769Sodium Silicate โซเดียมซิลิเกต (แก้วเหลว) 450 cc.120
CE-770Sodium Sulfate โซเดียมซัลเฟต 450 g.100
CE-771Sodium Sulfide โซเดียมซัลไฟด์ 350 g.70
CE-772Sodium Sulfite โซเดียมซัลไฟท์ 500 g.200
CE-773Sodium Thiosulfate โซเดียมไทโอซัลเฟต 450 g.50
CE-774Starch แป้งมัน (สตาร์ช) 250 g.60
CE-775Stearic Acid กรดสเตียริก 450 g.150
CE-776Strontium Chloride สตรอนเธียมคลอไรด์ 50 g.375
CE-777Sulfuric Acid 98% กรดซัลฟูริค เข้มข้น 98% 450 cc.80
CE-778Sulfuric Acid 50% กรดซัลฟูริค เข้มข้น 50% 450 cc.60
CE-779Sulfuric Acid 1 M. กรดซัลฟูริค 1 โมล 450 cc.60
CE-780Sulfuric Acid 2 M. กรดซัลฟูริค 2 โมล 450 cc.60
CE-781Sulfuric Acid 6 M. กรดซัลฟูริค 6 โมล 450 cc.70
CE-782Sucrose ซูโครส (น้ำตาลทราย) 450 g.60
CE-783Sulfur Powder กำมะถันผง (ซัลเฟอร์) 350 g.55
CE-784Sulfer Lump กำมะถันแท่ง 250 g.60
CE-785Talcum Powder ผงทัลคัม 200 g.50
CE-786Tannic Acid กรดแทนนิค 100 g.550
CE-787Titanium Dioxide ไททาเนียมไดออกไซด์ 450 g.160
CE-788Thinner ทินเนอร์ 450 cc.65
CE-789Turpentine น้ำมันสน 100 cc.80
CE-790Toluene โทลูอีน 450 cc.120
CE-791Universal Indicator ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ 100 cc.60
CE-793Urea ยูเรีย 350 g.50
CE-794Vaseline วาสลีน 500 g.180
CE-795Wright Stain Solution ไรท์สเตน 100 cc.130
CE-796Xylene ไซลีน 450 cc.110
CE-797Yeast ยีสต์150