• วิโรฒวิทยาภัณฑ์

    แหล่งศูนย์รวม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
    อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ระบบตะกร้าสินค้ารองรับการสั่งซื้ออนไลน์ พร้อมแล้ว

สามารถเลือกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กว่า 2,000 รายการ ออนไลน์ ได้แล้วที่ www.scitrader.co.th

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

รวมรายการและราคาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องแก้ว กล้องดูดาว กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือวัด โซลาร์เซลล์ แผ่นภาพนูนสามมิติ ฯลฯ

สารเคมี

รายละเอียดและข้อมูลสารเคมีสำหรับการทดสองในการศึกษาทั้งระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย รวมทั้งสารเคมีเพื่อนำมาใช้ทั่วไป

กรอบรูป

รวมรายการวัสดุอุปกรณ์ทำกรอบรูป อุปกรณ์เคลือบรูปวิทยาศาสตร์ กรอบรูป ทั้งปลีกและส่ง

เคมีประยุกต์

จำหน่ายชุดฝึกทำและวัตถุดิบเคมีประยุกต์ รวมสูตรและขั้นตอนวิธีทำกว่า 100 รายการ เช่น ยาดม ยาหม่อง น้ำยาล้างจาน แชมพู สบู่ น้ำยาซักแห้ง

อุปกรณ์ทางการเกษตร

อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร เช่น อุปกรณ์เลี้ยงไหม อุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตเหล้ากลั่น ปุ๋ยชีวะภาพ (E.M.)

งบวิทยาศาสตร์

สินค้ากลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สื่อวิทยาศาสตร์ ตามสเปคงบ สพฐ และ สพป.