อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

กล้องดูดาว

In อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ // Read More

telescopeจำหน่ายกล้องดูดาว
จำหน่ายกล้อวงดูดาว มีทั้งแบบหักเหของแสง และแบบสะท้อนของแสง เหมาะสำหรับสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ และบุคคลทั่วไป

ชุดกลั่นไอน้ำ กลั่นน้ำมันหอมระเหย

In อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ // Read More

Distrillจำหน่าย และรับจัดชุดกลั่นแอลกอฮอล์
ชุดกลั่นลำดับส่วน ชุดกลั่นไอน้ำ กลั่นน้ำมันหอมระเหยครบชุด ใช้สำหรับการทดลองและฝึกการเรียนรู้

 

กล้องจุลทรรศน์ และกล้องสเตอริโอ

In อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ // Read More

microscopeจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์
รวมรายการราคา กล้องจุลทรรศน์ อาทิเช่น กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาเดียว ชนิดกระบอกตาคู่ ชนิดสามกระบอกตา รวมทั้งแบบดิจิตอล ให้เลือกกว่า 30 รุ่น