อุปกรณ์ทางการเกษตร

วิธีการผลิตผ้าไหม

In อุปกรณ์ทางการเกษตร // Read More

silkวิธีการผลิตผ้าไหม
ประวัติความเป็นมา และอธิบายขั้นตอนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ รายละเอียดแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงไหมไปจนถึงการทอผ้าไหม

จำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ

In อุปกรณ์ทางการเกษตร // Read More

emจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ (E.M.)
แสดงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีในการนำไปประยุกต์ใช้จากผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ E.M. มากมาย โดยทางร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลและการใช้งานปุ๋ยชีวภาพ

จำหน่ายอุปกรณ์การเลี้ยงไหม

In อุปกรณ์ทางการเกษตร // Read More

silk2จำหน่ายอุปกรณ์การเลี้ยงไหม
จำหน่ายอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยงไหม โดยทางร้านจำหน่ายทั้งปลีกและส่งกว่า 40 รายการ สามารถสอบถามข้อมูลการเลี้ยงไหมเพิ่มเติมได้ที่คุณสุบิน (086-7197205)