สารเคมี

สารเคมี เกรดวิเคราะห์

In สารเคมี // Read More

chemical2จำหน่ายสารเคมีงานวิเคราะห์ (AR Grade)
จำหน่ายส่งสารเคมี เกรดแล็บ, เกรดวิเคราะห์ (AR Grade) เพื่อใช้งานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย หรือห้องแล็บวิเคราะห์ นำเข้าจากประเทศอังกฤษ ออสเตเรีย และนิวซีแลนด์

สารเคมี เกรดทั่วไป

In สารเคมี // Read More

chemicalจำหน่ายสารเคมี (Commercial Grade)
จำหน่ายส่งสารเคมี เกรดทั่วไป, เกรดอุตสาหกรรม (Commercial Grade) เพื่อใช้สำหรับการทดลองในโรงเรียน และการทดลองทั่วไป สามารถตรวจดูรายชื่อสารเคมี กว่า 300 รายการ