vittayapun
หน้าร้าน arrow สารเคมี
สารเคมี

สารเคมี A-E

สารเคมี

    จำหน่ายสารเคมี 1 (A-E)

            จำหน่ายปลีกและส่งสารเคมี เพื่อใช้สำหรับการทดลองในห้องทดลอง  และใช้งานในชีวิตประจำวัน 

    สามารถตรวจดูรายชื่อสารเคมี กว่า 300 รายการพร้อมสูตรทางเคมี


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สารเคมี F-O

สารเคมี

    จำหน่ายสารเคมี 2 (F-O)

            จำหน่ายปลีกและส่งสารเคมี เพื่อใช้สำหรับการทดลองในห้องทดลอง  และใช้งานในชีวิตประจำวัน 

    สามารถตรวจดูรายชื่อสารเคมี กว่า 300 รายการพร้อมสูตรทางเคมี


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สารเคมี P-Z

สารเคมี

    จำหน่ายสารเคมี 3 (P-Z)

            จำหน่ายปลีกและส่งสารเคมี เพื่อใช้สำหรับการทดลองในห้องทดลอง  และใช้งานในชีวิตประจำวัน 

    สามารถตรวจดูรายชื่อสารเคมี กว่า 300 รายการพร้อมสูตรทางเคมี


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...